Obozy

 

Obozy jeździeckie 2018 w Końskiej Zagrodzie

Serdecznie zapraszamy na 16-tą edycję obozów jeździeckich w Końskiej Zagrodzie.

Oferujemy 6 turnusów pod okiem profesjonalnej kadry instruktorskiej i pomocniczej.

Oprócz jazdy konnej zapewniamy nocleg, wyżywienie (dla każdego coś dobrego wink ), szeroki wachlarz atrakcji, masę dobrej zabawy oraz rodzinną atmosferę smiley

 

 

Informacje podstawowe:

 • Koszt jednego turnusu – 920,- (w cenie zawierają się również wejściówki na wszystkie atrakcje oraz ubezpieczenie),
 • Zakwaterowanie w pokojach z łazienkami,
 • 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja), 
 • 25 godzin zajęć teoretyczno – praktycznych z zakresu jeździectwa,
 • Dla osób zaawansowanych - wyjazdy w teren do okolicznych lasów*
 •  Każdy Uczestnik obozu ma wykupione ubezpieczenie NNW osób związanych z jazdą konną,
 • Max. 9 Osób na turnusie,
 • Na każdym turnusie znajduj
 • Opieka wykwalifikowanego Opiekuna.

 

*O wyjeździe w teren decyduje instruktor ( wyjazdy są na stępo- kłusa, lub galop- wymagany min. dobry kłus i umiejętność kierowania koniem smiley )

 

Terminy turnusów:

I turnus – 1.07-7.07.2018 - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 II turnus – 9.07-15.07.2018 - 1 WOLNE MIEJSCE!

III turnus –17.07-23.07.2018 - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

IV turnus – 25.07-31.07.2018 - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

V turnus – 2.08-8.08.2018 - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

VI turnus - 12.08-18.08.2018 - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

 

 

 

Pierwszego dnia następuje podzielenie Uczestników turnusu na grupy, według poziomu zaawansowania.

W Końskiej Zagrodzie uczymy się jeździć konno, a nie wozić na koniach wink

Z tego powodu jeździmy na różnych koniach w przeciągu trwania każdego turnusu smiley

Oprócz jazdy konnej oraz zajęć teoretycznych zapewniamy aktywnie spędzony pozostały czas.

 

 

W planie turnusu znajdują różnorodne wycieczki i atrakcje, które wybieramy na bieżąco z Obozowiczami z wymienionych poniżej:

 • Całodniowy wyjazd na zawody jeździeckie do Stada Ogierów w Bogusławicach (jeśli będą organizowane w trakcie trwania danego turnusu),
 • Zajęcia edukacyjne w okolicznych lasach, pod okiem leśniczego z Nadleśnictwa Spała (dodatkowo udział w dokarmianiu dzikiej zwierzyny na karmowiskach),
 • Zajęcia ceramiczne - tworzenie z gliny,
 • Zabawy i gry,
 • Nauka pielęgnacji i obchodzenia się z końmi,
 • Park linowy w Spale,
 • Kręgle w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Bunkier kolejowy w Konewce,
 • Wizyta w młynie i warsztaty z Kołem Gospodyń Wiejskich (wytwarzanie masła i wypiekanie chleba),
 • Wycieczki po regionie: Inowłódz, Spała i Tomaszów Mazowiecki.

 

Zapraszamy do odwiedzenia:

  https://www.facebook.com/KonskaZagroda.Agroturystyka/

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić do

P. Macieja Adamczewskiego:

Tel. 664-923-548

e-mail: konskazagroda@o2.pl

Królowa Wola 196

97-215 Inowłódz

 

REZERWACJA: 
Aby dokonać wstępnej rezerwacji miejsca prosimy o kontakt telefoniczny (664-923-548 - Maciej Adamczewski).

 

Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł, na poniższy nr konta: 
BANK ALIOR 59 2490 0005 0000 4004 6556 0276
Maciej Adamczewski, Królowa Wola 196, 97-215 Inowłódz 
W tytule przelewu prosimy wpisać: zadatek, Imię i Nazwisko Uczestnika oraz datę pobytu.

 

Zadatek powinien być wpłacony najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. W przypadku braku wpłaty w tym terminie rezerwacja jest anulowana. 

 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na obozie, po dokonaniu wpłaty zadatku, kwota zadatku nie podlega zwrotowi (podstawa prawna: art. 394 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Cena za obóz w pełnej wysokości (odejmując zadatek) powinna być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego turnusu, na podany wyżej numer konta lub na miejscu w gotówce (KP). Za dzień wpłaty uznajemy dzień zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Z związku z tym prosimy o zlecanie przelewów na kilka dni przed podanym terminem, ze względu na czas realizacji przelewu przez bank.

 

 

 

 

 

Wzór umowy do pobrania: 

Umowa.pdf

 

 

 

 

 

REGULAMIN

Uwaga !!! OBOWIAZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM.

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Końskiej Zagrody zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktora i właściciela obiektu. Niestosowanie się do zasad ujętych w regulaminie może skutkować usunięciem Dziecka z listy Uczestników obozu.

2. W stajni należy zachowywać się spokojnie (nie biegać i nie krzyczeć).

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

5. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcja alarmową.

6. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.

7. Należy przestrzegać porządku i czystości. W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować ład i porządek. Przed oraz po jeździe uczestnicy zobowiązani są do starannego wyczyszczenia konia oraz odłożenia sprzętu na miejsce.

8. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu, z którego korzystają.

9. Bez zezwolenia instruktora lub pracownika obsługi zabrania się wejścia do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni.

10. W trakcie zajęć instruktor ustala na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.

11. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnie.

12. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.

13. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje kask ochronny.

14. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególna ostrożność , ze względu na zwiększone ryzyko niebezpieczeństwa .

15. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

16. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora lub pracownika obsługi.

17. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie najlepiej instruktorowi lub pracownikowi obsługi.

18. Psy klientów mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność. Wskazane jest prowadzenie na smyczy.

19. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby psy nie załatwiały swoich potrzeb na terenie stajni oraz nie płoszyły koni.

20. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

 

Wykluczenia

Uczestnikami obozów jeździeckich w Końskiej Zagrodzie nie mogą być Osoby:

- O stanie zdrowia, uniemożliwiającym uczestnictwo w zajęciach przewidzianych w programie obozowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa oraz zasad BHP, obowiązujących na obozach jeździeckich.